Hypoparathyroidisme kjennetegnes hovedsakelig av for lavt innhold av calcium ioner i blodet (hypocalcemi). Dette vil forstyrre muskel- og nerveoverføringene i kroppen og kan derfor gi kramper.
For noen pasienter kan symptomene være akutte og trenge akutt behandling. Sterkt fallende calciumnivå i blodet vil ubehandlet kunne gi alvorlige krampeanfall.

Langt de fleste har kroniske symptomer på sykdommen og derved redusert livskvalitet. Plagene, når pasientene er medisinert, oppstår ofte når calcium i blodet er for høyt, -lavt eller er ustabilt. Lavt calcium innhold i blodet kjennetegnes ofte av prikkinger og nummenhet i ansikt,armer og ben, svimmelhet, smerter og svakhet i musklene, hovne og smertefulle føtter, irritabilitet,slapphet, stort søvnbehov, følsomhet for lyder og skjelvinger (tremor.)

For høyt calciumnivå, grunnet for mye medisin , vil kunne gi symptomer som hodepine, kvalme, tunge og smertefulle armer og ben, svimmelhet, følelse av å være forgiftet og stor vannlating.
Symptomene på hypoPARA kan være høyst individuelle. Forskjellige mennesker kan erfare forskjellige symptomer eller den samme pasienten kan ha forskjellige symptomer på ulike dager.

En del pasienter har store plager selv om calcium i blodet er innenfor normalområdet. Dette er fordi den intraindividuelle variasjonen av calcium elektrolytten i blodet er for høy.
Det er viktig å merke at mange faktorer påvirker sykdommen; slik som alkohol, kaffe, infeksjoner og stress.

Det er viktig at pasienten blir fulgt opp av Endokrinolog med gode kunnskaper om denne sjeldne lidelsen.

symptoms-chart_large