Hypoparathyroidism kännetecknas huvudsakligen av för låg koncentration av  kalcium elektrolyten i blodet (hypocalcemi). Det stör muskel- och nervöverföringarna i kroppen och kan ge kramper. Symptomen kan vara akuta och kräva akut behandling. Starkt fallande kalciumnivåer i blodet ger allvarliga krampanfall om inte tillståndet behandlas snabbt.

De flesta patienter har kroniska symtom på sjukdomen och därmed reducerad livskvalitet. Symptomen uppstår i allmänhet när blodkalcium är för högt, lågt eller instabilt.

Lågt kalcium ger stickningar och domningar i ansikte, armar och ben. Det kan också ge yrsel, muskelvärk, muskelsvaghet, tunga och ömma fötter, oro, irritabilitet, stort sömnbehöv, överkänslighet för ljus, skakningar, trötthet och brist på energi. Muskelsvaghet är också vanligt.
Högt kalcium (övermedicinering) kan ge symptom som huvudvärk, illamående, tunga och ömmande armar och ben, yrsel, förgiftningskänsla och stora urinmängder.

Symptomen på hypoPARA är dock högst individuella. De varierar från patient till patient. En och samma människa upplever ofta olika symtom olika dagar.

Vissa patienter har stora besvär även om kalcium ligger innanför normalområdet. Detta beror på att sjukdomen ger hög variabilitet av kalciumjoner i blodet. Det är viktigt att notera att många faktorer påverkar sjukdomen; som alkohol, kaffe, infektioner, stress.

symptoms-chart_large