Resurser:

1.Vi är medlem av Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Information om oss kan hittas här:

http://www.sallsyntadiagnoser.se/diagnos/hypoparathyroidism/

2. Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser

Information om oss kan hittas här:

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/hypoparatyreoidism

3. Du hittar vår föreningsbroschyr här:

hypoPARA folder SVE web

4. Du hittar ESE broschyr här:

ESE broschyr SE

forside1crhpth-folder-sve-web