logo_hpth_sverige-web

Välkommen till Svensk förening för Hypoparatyreoidism

Hypoparatyreoidism (hypoPARA ) är en mycket ovanlig sjukdom som uppstår när man har otillräcklig- eller ingen produktion av bisköldkörtelhormon (PTH). Hormonets viktigaste funktion är att reglera kalcium- och fosfat- elektrolyt koncentrationen i blodet, samt inne i kroppens celler.
Att ha en sällsynt sjukdom medför ofta en känsla av ensamhet och isolering. Det innebär också att det är svårt för både patient och läkare att hitta information om hur sjukdomen ska behandlas på bästa sätt.

Svensk förening för Hypoparatyreoidism
drivs av människor med hypoPARA och för människor med hypoPARA, men med hjälp och råd från medicinskt kunniga personer. Den har som mål att stödja sina medlemmar och att ge råd och information. Vi sprider kunskap om sjukdomen och kämpar för en effektivare medicinsk behandling. Föreningen har också som mål att skapa kontakt mellan människor som lider av hypoPARA.

Kunskapsbank
Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade genom att ha tät kontakt med läkare och andra specialister och genom att följa all forskning som sker inom området. På så vis hoppas vi kunna bygga en aktiv och effektiv förening i Sverige.
Medicinska råd
Den information ersätter inte de råd du får av din läkare. Tänk också på att vi människor är olika varandra och att alla patienthistorier är olika. Vi har alla båda likartade och olikartade symtom.
Kontakt
Du är inte ensam! Det är inte ovanligt att människor med den här sjukdomen lever ett helt liv utan att träffa någon annan med sjukdomen. Det leder till en känsla av utanförskap och isolering.
Medlemskap
Vill du bli medlem, klickar du på «Bli medlem». Medlem som har diagnosen betalar en medlemsavgift på 200 kronor per år. Stödjande medlem betalar en medlemsavgift på 100 kronor per år (anhöriga och berörda yrkesverksamma.)
Det tar bara två minuter att fylla i. Uppgifterna är konfidentiella.
Vi vet i dag inte hur många som lider av hypoPARA. Genom ditt medlemskap bidrar du till att organisationen blir starkare. På så vis kan vi arbeta ännu bättre för mer forskning och effektivare behandling.

Föreningen är medlem av Nordic hypoPARA Organisation, Eurordis (Europeiska organisationen för sällsynta sjukdomar) och Riksförbundet Sällsynta diagnoser i Sverige.

forside1chosen hypo para logo outlined RGBMember of EURORDIS logo