Pasienter med Hypoparathyreoidisme kan registrere seg i ROAS registeret. ROAS registeret er et medisinske kvalitetsregister med nasjonal status.

ROAS tar imot alle med autoimmun hormonsvikt, med spesifikt mål å inkludere alle med Addison sykdom, APS1, APS2 og hypoparathyreoidisme.

Her finner du alle skjemaene og informasjon for pasienter som ønsker å bli med i registeret:
Registrer deg i ROAS

 

helse_bergen