Orsaker
45_UN954Parathyroids_U

Orsakerna till hypoparathyroidism kan vara följande:

Iatrogen Hypoparathyroidism (komplikation till kirurgi):                                 Körtlarna har skadats eller avlägsnats i samband med operation av sköldkörtel. Bisköldkörtlarna kan oavsiktligt ha följt med när man avlägsnade sköldkörtelvävnad. Under operationen kan också blodförsörjningen ha ödelagts så att en eller flera körtlar förstörts. Man räknar med att risken för att råka ut för skada eller förlust av bisköldkörtlar vid halsoperation är ungefär en procent. Risken är betydligt mindre om kirurgen är duktig och har utfört många liknande operationer.Om en eller flera bisköldkörtlar måste tas bort vid operationen ska man om möjligt göra en autotransplantation. Det innebär att man transplanterar en eller flera av patientens egna körtlar genom att operera in dem vid halsmuskeln.Kirurgen bör alltid sträva efter att bevara alla bisköldkörtlar. Om blodförsörjningen till en eller ett par körtlar förstörs finns då en möjlighet att de andra två fungerar.

En del patienter får övergående hypoparathyroidism efter operationen.

2. Genetisk Hypoparatyreoidism:

Det finns mer än tjugo gener, där genendringer (mutationer) kan orsaka Hypoparathyreoidism.
a) Idiopatisk Hypoparatyreoidism.
Innebär att man inte kan upptäcka orsaken till den minskade funktion.
b) Isolerad Hypoparatyreoidism.
Kan vara ärftlig eller sporadisk.
Familjär hypoparatyreoidism kan ärvas som en könsbunden recessiv, autosomalt recessiv eller autosomalt dominant sjukdom.
c) Autoimmun Hypoparatyreoidism.
Kroppens immunförsvar kan av okänd orsak bilda antikroppar mot körtelvävnaden (autoimmunitet), vilket gör att hormonproducerande cellerna långsamt förstörs.
d) Pseudohypoparathyroidism
Detta är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av en dålig respons på paratyroidhormon, även om hormonet produceras i normala mängden.
e) Albrights osteodystrofi.
Är oftast en sporadisk genetisk sjukdom. Personer med denna sjukdom har Pseudohypoparathyroidism.
3. Sjukdomen kan också förekomma tillsammans med andra sjukdomar; här nämnas:
a) DiGeorge syndrom
DiGeorge syndrom orsakas av brist av kromosommaterial på kromosom 22`s långa arm (22q11). I Sverige kallas sjukdomen catch22. En av dess symptom är otillräckligt utvecklade bisköldkörtlar.
b) Autoimmunt polyendokrint syndrom, även kallad APS-1 eller APECED.
Sjukdomen är en recessiv ärftlig sjukdom som vanligtvis gör sin debut i barndomen.
Anledningen är mutation i AIRE genen. Det bildas antikroppar mot vissa endokrina organ.
De tre huvudkomponenter av sjukdomen kan vara hypoparatyreoidism, binjure- och gonadsvikt.

Autosomal_dominant_inheritanceAutosomal_recessive_inheritance