Medisinsk Faglig konsulent:

Spesialist i Endokrinologi og Indremedisin,erikfer

Professor Dr. Med: Erik Fink Eriksen

Oslo Universitetssykehus

E-mail: e.f.eriksen@medisin.uio.no

 

Han har også klinisk praksis ved:

Spesialistsenteret Pilestredet Park AS, Oslo

www.spesialistsenteret.net

 

crlogo_spesialistsenteret_pilestredet-park