Har du hypoparatyreoidism?

Känner du att din hypoparatyreoidism är okontrollerad med standardbehandling?

Vi söker patienter som idag behandlas med aktivt vitamin D och kalcium, men som känner att deras symptom inte kontrolleras korrekt med den aktuella behandlingen och vill delta i en kort online-undersökning där man kommer vara helt anonym.

Undersökningen syftar till att förstå hur hypoparatyreoidism påverkar ditt liv och hur du hanterar sjukdomen i vardagen.

Om du har någon som hjälper och stöder dig i vardagen, så vill vi gärna att även de deltar. I undersökningen hänvisar vi till personen som en anhörig/nära vän. Det kan vara en familjemedlem eller en vän som hjälper dig med regelbundna aktiviteter, till exempel medicinering, att göra inköp, hushållsarbete eller transport.

Resultaten kommer även att användas till att förstå hur sjukdomen kan behandlas mest effektivt genom att jämföra fakta om hur den medicineras, från 13 olika länder.

Resultaten kan komma att publiceras i vetenskapliga/medicinska tidskrifter.

Om du vill delta i denna viktiga undersökning, vänligen följ länken nedan:

Hypopara undersökning

Du deltar helt anonymt, genomförandet av undersökningen stöds av ett läkemedelsföretag.

Stort tack på förhand för din medverkan i denna viktiga internationella undersökning.

 

HPTH logo 80x216