Har du Hypoparathyroidisme?

Føler du at din Hypoparathyroidisme er ukontrollert med standard behandling?

Vi søker pasienter som blir behandlet med aktivt vitamin D og kalsium, men som føler at deres symptomer ikke blir kontrollert godt nok med nåværende behandling, og som ønsker å delta i en kort anonym spørreundersøkelse online.

Spørreundersøkelsen har som mål å forstå hvordan Hypoparathyroidisme påvirker livet og hvordan du takler sykdommen i hverdagen.

Hvis du har noen som hjelper og støtter deg i hverdagen, vil vi også gjerne høre fra dem. I denne undersøkelsen refererer vi til den personen som en pårørende/ nær venn ; dette er et begrep for et familiemedlem eller venn som hjelper deg med regelmessige aktiviteter, for eksempel;  medisiner, innkjøp, husarbeid og transport.

Resultatene brukes også til å forstå, hvordan sykdommen kan behandles mest effektivt ved å sammenligne hvordan den blir medisinert i 13 forskjellige land.

Den vil bli offentliggjort i  videnskapelig litteratur.

Hvis du ønsker å ta del i dette viktige anonyme industri-sponsede studiet, vennligst følg linken nedenfor:

Hypopara undersøkelse

På forhånd, mange takk for din deltagelse i dette viktige internasjonale studie.

chosen hypo para logo outlined RGB