Hva er Hypoparathyrodisme?

Hypoparathyroidisme (hypoPARA)
er en sjelden lidelse som kjennetegnes ved for liten produksjon av (eller i få tilfeller mangelfull virkning av) biskjoldkjertel-hormonet. Dette fører til for lavt innhold av elektrolytten calcium i blodet og ute i vevene.

Hormonets funksjoner er veldig kompliserte og involvert i mange vanskelige biokjemiske prosesser.
Beskrivelsen her vil derfor være forkortet og veldig forenklet for å gjøre det allment forståelig.

Fysiologi:
Biskjoldbruskkjertlene er fire små, selvstendige, hormonproduserende kjertler med vekt på ca.30 mg hver. Det er vel utredet i store materialer at alle mennesker har minst fire biskjoldkjertler, mens ca. 4% har flere enn fire.De representerer separate endokrine kjertler i kroppen og er IKKE relatert til thyroidea (skjoldbruskkjertelen) i sin funksjon (de er bare naboer i halsen).
Vanligvis ligger det to på hver side av halsen, bak øvre og nedre del av skjoldbruskkjertelen. Særlig de to nederste kjertlene kan ha varierende lokalisasjon.
Der blir parathyroidea-hormonet laget(PTH).
PTH er et livsviktig hormon som består av 84 aminosyrer.
Hormonet virker via reseptorer på celleoverflaten og har betydning for normal cellulær differensiering og vekst.
Disse reseptorene finnes først og fremst i parathyroidea, de finnes også i nyrer,tarm, lunger, hjernen, benvev og andre vev.
Det forskes fortsatt på hormonets fullstendige funksjon.

FUNKSJONER:
Regulering av blodcalcium ioner:
Hormonet er kroppens aller viktigste komponent i reguleringsmekanismen av elektrolytten calcium, i blod og vevsvæske.

Dette skjer ved at PTH:

 1. Øker direkte reabsorbsjon av ionisert (aktivt) calcium fra nyrene.
 2. Aktiverer D vitaminet som igjen absorberer calcium fra tarmen
  (påvirker mest total calcium i blodet)
 3. Fremmer dannelsen av celler som bryter ned og bygger opp benvev.
 4. Mobiliserer ionisert calcium fra benvev til blodbanen, når blodet trenger mer calcium.

Normal mengde calcium ioner i blodet er livsviktig for mange prosesser i kroppen:

 1. Muskelkontraksjoner
 2. Nervefunksjon
 3. Neuromuskulære kontraksjoner
 4. Hjertets kontraksjoner
 5. Koagulering av blod
 6. Hormon og neurotransmittor frigjørelse
 7. Knokkeldannelse.

For at disse livsviktige prosesser skal foregå normalt, blir blodcalcium regulert innenfor et meget snevert normalområde.
Normalområdet er angitt som normalområdet hos en frisk befolkningsgruppe (98%) ved måling av calcium i blodet. Det er viktig å merke seg at den individuelle variasjon ikke svinger mer enn 2%, når blodcalcium blir målt fastende om morgenen.
Cellene i biskjoldkjertlene har sensorer som hele tiden overvåker calciumnivået i blodet.
Faller calciumnivået det aller minste, vil biskjoldkjertlene
raskt øke mengden PTH som blir sendt ut i kroppen.
Om lag halvparten av det totale calcium i blodet er i form av aktivt ionisert calcium.

Calcium-ioner og homeostase:

Få mennesker tenker over svingningene av ionene som er i vårt blodomløp. Døgnet rundt øker og synker nivået av disse små ladede partikler forsiktig i respons på morsjon, matinntak og hverdagslivets stress og mas. Disse ionene består av calcium, kalium og natrium for å nevne noen.

Som alle dyr overlever mennesket disse små svingningene. Ione nivået i blodomløpet og inni cellene opprettholdes jevnt gjennom et intrikat og balanserende system.

Om det ikke hadde vært for dette systemet, kjent som homeostase, ville ionenivået istedenfor å vibrere sakte- fyke opp som en rakett eller stupe, for så å sende kroppen ut i fullstendig kaos.

Calcium ionene blir i hovedsak regulert av hormonet PTH (parathyroideahormonet). Mangel på PTH fører således kroppen ut av likevekt (homeostase). Calcium i blodet og i våre celler blir ikke lenger stabilt.

Utskillelse av Calcium fra nyrene øker når vi mangler PTH

Utskillelse av Fosfater fra nyrene nedsettes når vi mangler PTH.

Absorpsjon av Magnesium fra tarmen reduseres når vi mangler PTH.