BLI MEDLEM!
Från stadgarna
§ 5 Medlemmar
Föreningens medlemmar är i huvudsak patienter med sjukdomen och deras anhöriga. Intresserat fackfolk kan också bli medlem. Medlemskap i föreningen kräver godkännande från styrelsen, som således har rätten att avgöra om kriterierna för medlemskap är uppfyllda. Medlem som har diagnosen betalar en medlemsavgift på 200 kronor per år. Stödjande medlem betalar en medlemsavgift på 100 kronor per år (anhöriga och berörda yrkesverksamma).

 
 

Skriv in kod nedan

Medlemskap i förening innebär även att man är personlig medlem i samarbetsorganisationen Sällsynta diagnoser. Medlemsavgiften till Sällsynta diagnoser betalas av föreningen.

Du är inte ensam! Ditt medlemskap ger dig möjlighet att komma i kontakt med
andra som har sjukdomen. Vi har också hemlig Facebook-grupp för Sverige.
Vi vet inte hur många som lider av hypoPARA. Genom ditt medlemskap hjälper du till att stärka vår organisation, så att vi lättare kan göra oss hörda och på så vis bidra till att det forskas mer om sjukdomen och att vi får bättre behandling.