Fra vedtektene:
§ 4 Medlemmer
Foreningens medlemmer er i pasienter med sykdommen, eller pårørende til barn med sykdommen. Interesserte fagfolk og pårørende kan også tegne støttemedlemskap.
Medlemskap i foreningen krever samtykke fra styret som således har kompetanse til å avgjøre om kriteriene for medlemskap er oppfylt.

Medlemskap koster kr 300,- pr år. Støttemedlemmer betaler kr 100,- pr år.

 
 

Skriv inn koden under:

Du er ikke alene! Ditt medlemskap vil gi deg mulighet til å komme i kontakt med andre med sykdommen. Foreningens daglige leder vil ringe deg og sende deg mail med kontaktopplysninger for andre medlemmer med sykdommen i ditt fylke.
Gjennom ditt medlemskap vil du hjelpe med å styrke vår organisasjon, slik at vi lettere blir hørt og derved også til å fremme forskning og behandling.