Behandling

Hypoparatyroidism var en livshotande sjukdom som ofta ledde till hypokalcemisk tetani, kramper och döden innan behandling med D-vitamin infördes på 1930-talet.

Alla med hypoPARA bör gå hos en specialist, alltså en endokrinolog eller nefrolog. Behandlingen är livslång och innebär medicinering med aktivt vitamin D (Rocatrol, Etalpha) samt kalcium och magnesium. Vid akut lågt blodkalcium ges kalcium direkt i blodet. Fosfatfattig kost är alltid en fördel.

Behandlingen är inte utan risker. Den ger ökad utfällning av kalcium i urinen. Det i sin tur kan medföra skador på njurarna. Av dessa skäl är det viktigt att blodkalcium ligger intill nedre normalgränsen.

Uppföljning

Det är viktigt att man regelbundet tar kalcium- och fosforprov. Dygnsutsöndringen av kalcium och magnesium i urinen bör också mätas. Särskilt vid förhöjda värden av blodkalcium under lång tid brukar läkarna mäta hur mycket aktivt D-vitamin det finns i blodet. Andra undersökningar som görs: mätning av bentäthet, njurfunktionsprov, ultraljud av njurarna och undersökning av ögonbotten.

vitamin d and pth metabolismpthvitdF2.mediumcaflux1