cartoon_ambulanceAkutt hypokalsemi ved Hypoparathyreoidisme

 

  • Kalsium  gis intravenøst som langsom kontinuerlig infusjon over minimum 6 timer. Doseringen er individuell. Anbefalt konsentrasjon er vanligvis 2,5-5 mmol/l. Calciumklorid konsentrat til infusjonsvæske skal gis langsomt intravenøst etter fortynning i fortrinnsvis karbohydratoppløsninger, saltvann, eller blandinger av disse. Rent praktisk kan s-Ca titreres til et nivå lavt i normalområdet. Korrigert serum calcium evnt ionisert calcium FØLGES NØYE. Dersom ny behandling er nødvendig kan denne gis 6 timer etter første dosering. Intravenøs infusjon må skje langsomt og hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen.

o Serum magnesium kontrolleres også. Ved mangel gis 5-10 mmol magnesiumsulfat eller magnesiumklorid over 6 timer i separat i.v. kanyle. Magnesium intravenøst skal ikke gis, uten samtidig intravenøs kalsium tilførsel.

 

Behandling av Hypoparathyroidisme ved traume/blødning/store operasjoner:

 

Kalsium har en nøkkelrolle i mange livsviktige biologiske prosesser og for blodets koagulering. Ved Hypoparathyroidisme kan blodcalcium falle hurtig ved traume/blødning eller under operasjoner. Blod for transfusjon innholder sitrat, som får calcium til å falle ytterligere. Elektrolyttforstyrrelsen overvåkes under EKG og med hyppige blodcalcium målinger.

 

 

  • Ved extracellulært væskeunderskudd gis Ringer Acetat intravenøst evnt tilsatt ekstra kalsium. Doseringen er individuell, vanligvis ikke over 500 ml/time til voksne. Ved blod- og væsketap med sikker hypovolemi kan initial væsketilførsel være betydelig raskere.

 

  • Ved behov for blodtransfusjon gis automatisk calcium i separat i.v kanyle under kontinuerlig infusjon.

 

  • Ved store blødninger gis automatisk calcium under kontinuerlig intravenøs infusjon, ettersom det ikke er tid til å vente på prøvesvar.